Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Komende zondag: Goddelijke Barmhartigheid

Jezus Goddelijke Barmhartigheid

Komende zondag, Beloken Pasen, vieren we in de Kerk ook het feest van de Goddelijke Barmhartigheid.

Het feest komt voort uit de openbaringen van Jezus en Maria aan H. Zuster Faustina in de jaren dertig van de vorige eeuw. Daaruit wordt nogmaals duidelijk dat het voor iedereen mogelijk is om terug te keren bij God, dat Zijn Barmhartigheid oneindig is. Ook kunnen wij veel door ons gebed en het brengen van offers betekenen voor anderen.

Vanuit die grootse Barmhartigheid geeft de Kerk ons de gelegenheid om grote “verdiensten” te verkrijgen rond dit feest, voor onszelf of voor een overledene.

Op elke Barmhartigheidszondag is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen. De volgende voorwaarden zijn daarvoor belangrijk:

  1. Binnen tien dagen voor de dag van ‘Barmhartigheidszondag’ of binnen tien dagen na de dag van ‘Barmhartigheidszondag’ gaan biechten
  2. De Heilige Communie ontvangen
  3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde.
  4. De geloofsbelijdenis bidden.
  5. Bidden voor de intenties van de Paus door het bidden van een Onze Vader en Wees Gegroet.

Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening vanwege de zonde).

 

Op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo wordt dit feest komende zondag 23 april groots gevierd met onze Bisschop, Mgr. J. Punt.

  • 11-16 u: Biechtgelegenheid
  • 12.00 u: Rozenkrans
  • 12.30 u: H. Mis met als celebrant Mgr. Dr. J.M. Punt
  • 15.00 u: Lof met Zegen

Vanaf NS station Castricum rijdt om 11.10 uur een direct bus naar het Heiligdom en ook weer terug om 16 uur.

Verder is er op het heiligdom elke dag biechtgelegenheid van 14 tot 15.30 uur in de Bedevaartkapel.