Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kerstsamenzang Assendelft 2018

Kerstsamenzang 2018

Op zondag 23 december bent u van harte welkom bij de Kerstsamenzang in de Hervormde Kerk op Dorpsstraat 364 te Assendelft, aanvang 19.30 uur.

Met medewerking van Elise Keep, zang, Paul Waerts, orgel, Annelies Plekker, fluit, St. Caeciliakoor en Cantate Deo o.l.v. Jos Martens.