Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kerkproeverij binnenkort in onze St. Bonifatius

kerkproeverij 2017 Bonifatius Katholiek Zaanstreek Zuid

Ga je mee naar de kerk?

Kerkproeverij zet kerkmensen ertoe aan anderen uit te nodigen om op 10 september een viering mee te maken. Meer dan twintig kerkgenootschappen – ‘een oecumenisch wonder’- nemen deel aan de eerste Nederlandse versie, ook onze Sint-Bonifatiuskerk!

Lees het volgende artikel en vraag mensen mee te gaan naar de zondagsviering op 10 september aanstaande. Laat hen proeven van de kerk. Doe mee aan Kerkproeverij en nodig mensen uit met u mee te gaan!

Geef een uitnodigingskaartje aan iemand die mogelijk met uw mee wil. Deze kaartjes vindt u, in de Bonifatiuskerk, op de tafel van de misboekjes.

 

De Engelse anglicaanse priester Michael Harvey startte in 2004 met de ‘Back to Church Sunday’, de ’terug-naar-de-kerk’ -zondag. Gelovigen van 160 lokale kerken nodigden kennissen, buren, collega’s of familieleden uit om een viering in hun kerk mee te maken. Tweeduizend mensen accepteerden die uitnodiging. Vorig jaar lag het aantal deelnemende Britse kerken dertig keer zo hoog en het aantal ‘eerste kerkbezoekers’ zelfs veertig keer zo hoog, op bijna 82.000. Ook in andere landen slaat deze uitnodigingszondag aan. Dit jaar doen 25.000 lokale kerken in zeventien landen mee, waaronder voor het eerst ons eigen land.

Drempel over

De Raad van Kerken nodigde Harvey uit om in april in Nederland zijn aanpak toe te lichten als start van de eerste Nederlandse variant, die als ‘Kerkproeverij’ op 9 en 10 september plaatsvindt. De anglicaan uit Manchester legde uit dat tot 15% van de mensen die de uitnodiging aanvaardden naar de kerk zijn blijven komen. Maar hij stelde nadrukkelijk dat het echte succes van de campagne eerder ligt bij de kerkmensen die over de drempel van hun angst zijn gestapt om iemand uit te nodigen.

“Natuurlijk ben je bang, bang dat mensen ‘nee’ zullen zeggen. Of dat ze ‘ja’ zeggen en wat ze dan van jouw kerk zullen vinden . Maar je moet je niet laten leiden door je angst”, is zijn advies. “Ergens is er iemand die wacht op jouw uitnodiging.” Hij raadt gelovigen aan: “Vraag allereerst aan God wie Hij wil dat je uitnodigt. Komt er een naam in je gedachten, bid dan voor hem of haar. Maak de uitnodiging persoonlijk, niet via de mail of door een kaartje in de brievenbus. Houd het luchtig en laat mensen een vrije keuze.”

Het is volgens Michael Harvey aan ons om uit te nodigen en het is aan God om daarna te werken in de harten van mensen.

Beweging nodig

De verantwoordelijkheid van Kerkproeverij 2017 ligt bij de twee grootste Kerken van Nederland: de PKN en de Katholieke Kerk. Zij hebben de evangelische organisatie Missie Nederland gevraagd om het initiatief te leiden. Projectleider Jan Wessels is nu al “aangenaam verrast” over de reacties. “Tot nog toe hebben 22 kerkgenootschappen zich aangesloten. Van katholiek tot Pinksteren. Dat is groots en uniek in Nederland.” Hij realiseert zich dat er een drempel is voor mensen ván buiten om (weer) naar de kerk te gaan, “maar er is ook een grote drempel náár buiten, een verlegenheid bij veel kerkleden. Het gaat om een cultuurverandering, die belangrijker is dan dit ene evenement”.

Hij hoopt dan ook dat het pleidooi van de Raad van Kerken zal worden opgevolgd en dat Kerkproeverij, zoals in Engeland, jaarlijks terug zal keren. “Dit begin is belangrijk, maar er moet een beweging op gang komen om niet alleen een gastvrije Kerk te zijn, maar ook een uitnodigende Kerk te worden.”

Parochies gevraagd

Arjen Bultsma noemt het aantal deelnemende kerken ‘een oecumenisch wonder, allen ervaren de urgentie’. Bultsma is vicaris van het bisdom Groningen-Leeuwarden en het katholieke lid van de kerngroep van Kerkproeverij. Hij hoopt dat veel parochies zich nog zullen aansluiten. “Het zijn de lokale kerken die eigenaar zijn van Kerkproeverij . Het is geen groots en moeilijk initiatief. Je kunt je opgeven via de website, maar dat is niet noodzakelijk. Bewust is gekozen voor een gewone viering – een viering met een sparkle zegt Michael Harvey, met iets extra’s – niet iets bijzonders, want dan komen ze na een tweede kennismaking niet meer terug.” Zo’n sparkle kan een speciaal welkom zijn en koffie met iets lekkers naderhand.

Bultsma wijst op de media-aandacht voor dit initiatief. “De EO en KRO / NCRV zijn nauw betrokken en zullen media-exposure bieden. Dat maakt het gemakkelijker om mensen uit te nodigen.

Michael Harvey geeft ook aan “dat het gemakkelijker is voor mensen om de uitnodiging te aanvaarden, wanneer zij weten dat zij niet de enigen zijn.”