Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kerkbestuur Parochieverband Zaanstreek

bestuur Parochieverband Zaanstreek 18 maart 2019

We kunnen op kraamvisite. Er is een kleine geboren. Op 1 maart zag Parochieverband Zaanstreek het levenslicht. Beschuit met muisjes en felicitaties zijn op hun plaats. Het kindje bleef niet lang in het wiegje maar werd als snel ten doop gehouden. Dat gebeurde door haar twee trotse ouders: voormalig Samenwerkingsverband Zaanstreek-noord en voormalig Samenwerkingsverband Zaanstreek-zuid.

In serieuzer bewoordingen: op verzoek van de Zaanse parochies heeft de bisschop van Haarlem-Amsterdam een decreet uitgevaardigd waarmee hij het parochieverband instelt en daarom is op maandag 18 maart jl. beschuit met muisjes gegeten bij de eerste vergadering van het Kerkbestuur Parochieverband Zaanstreek.  Dit kerkbestuur vertegenwoordigt de 8 kerken in de Zaanstreek: H. Bonifatius, H. Maria Magdalena en H. Jozef te Zaandam, H. Maria Magdalena te Wormer, H.H . Martelaren van Gorcum te Koog aan de Zaan, Onze Lieve Vrouw Geboorte te Wormerveer, H. Petrus te Krommenie en de H. Odulphus te Assendelft.

Uiteraard kan het kerkbestuur niet zonder de tomeloze inzet van de 8 parochieraden of parochieteams die de kerken draaiend houden en natuurlijk de o zo onmisbare hulp van alle vrijwilligers die zich met allerlei taken, dikwijls achter de schermen, bezighouden. Met een goede samenwerking tussen al deze mensen hopen de bestuursleden een steentje bij te dragen aan de voortgang van de Zaanse RK kerk in een tijd waarin geloof en kerk niet meer vanzelfsprekend zijn maar absoluut de moeite waard!