Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kerk in uitvoering

reparatie dak Bonifatius

Kerk in uitvoering…

Bij de H. Maria Magdalenakerk te Wormer en bij de Sint Bonifatiuskerk te Zaandam (foto) werd – respectievelijk wordt – het dak even onder handen genomen.

Op dit mooie plaatje is te zien dat dit kennelijk goed verloopt…

Ook bij de andere parochies is dikwijls aandacht voor onderhoud van de gebouwencomplexen en rondom liggende tuinen. Als het even kan door onze eigen vrijwilligers.

Toch blijft onderhoud aan kerken een kostbare zaak.

Denkt u nog aan Kerkbalans? Of een tussentijdse donatie? Zie de gegevens van de Zaanse parochies onderaan dit bericht. R.K. parochies hebben de ANBI status.

Al onze kerken zijn qua gebouwenonderhoud, maar overigens ook waar het het levensonderhoud van onze pastorale beroepskrachten betreft afhankelijk van het gebed, de goedheid en sponsoring van de gemeenschap en vrienden die mogelijk maken dat parochies goed functioneren.

In deze tijd waarin de katholieke kerkorganisatie in heel Noord-Holland en de rest van Nederland momenteel nog moet inkrimpen vanwege een terugloop van kerkgangers en een teveel aan gebouwen en kosten, hopen we in de Zaanstreek toch enige vitale kernen van gelovig en kerk betrokken leven te kunnen behouden.

Daar doen wij van harte ons best voor.

Dat God onze geloofsgemeenschappen mag zegenen en de liefde tot Hem in de harten vuriger mag maken, mag onze bede zijn.

Bankrekeningnummers (IBAN-nummers)
Bonifatiusparochie, Zaandam: NL06INGB0000213700
Odulphusparochie, Assendelft: NL80RABO0103501398
Maria Magdalenaparochie, Zaandam: NL41INGB0004068141
Petrusparochie, Krommenie: NL42INGB0001975736
Maria Magdalenaparochie, Wormer: NL68INGB0001975365
Martelaren van Gorcumparochie, Koog a/d Zaan: NL95INGB0000423946
Jozefparochie, Zaandam: NL32INGB0002244800