Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Jeugd activiteiten: veel gebeurd!

Groep 3 Koraal Odulphus kerk Assendelft Katholiek Zaanstreek Zuid

 

KISI Club – going strong!

De groep kinderen die elke paar weken komt voor de KISI Club is nog altijd onverminderd enthousiast, met regelmatig een nieuw vriendje of vriendinnetje dat meekomt. De kinderen van ongeveer 6 tot 12 jaar komen elke paar weken voor een afwisselend programma van spel, zingen, sketch, catechese, samen bidden, zingen en nog meer tijd samen! De KISI Club staat onder leiding van ondergetekende, Simone Marijnissen, Martine Kramer, Phaedra La Reine, Julia Breemer en Vivian Wadea en is telkens op zoek om de kinderen stapje voor stapje verder te helpen in het spelenderwijs beter leren kennen van Jezus en het geloof.

Op zondag 19 februari zongen de kinderen in de H. Mis in de H. Maria Magdalena kerk een paar liedjes die ze goed kenden. Het was een mooie en vreugdevolle H. Mis en na afloop was er ook nog een familie brunch voor iedereen die wilde. Een gezellig samenzijn! Op zondag 7 mei heeft eenzelfde concept ook plaatsgevonden in de H. Odulphus kerk!

 

Eerste Heilige Communie

In twee van onze kerken, H. Maria Magdalena en St. Bonifatius,  is er dit jaar een groep voorbereid op het ontvangen van de Eerste H. Communie. In de St. Bonifatius is dat feest reeds op tweede Paasdag gevierd met 5 kinderen, in de H. Maria Magdalena heeft dat plaatsgevonden op zondag 14 mei met 7 kinderen.

Op zaterdag 18 maart zijn we met laatstgenoemde groep een dagje naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo geweest en hebben we samen met zuster Maria Vrede ssvm een mooie dag gehad, waarbij we het heiligdom hebben ontdekt, de verhalen gehoord, een speurtocht, de H. Mis in de genadekapel, lekker samen lunchen en ook mochten de kinderen voor het eerst de H. Biecht ontvangen. Een groot feest dat ze zo weer helemaal schone harten kregen, zoals de verloren zoon die terugkwam!

 

Basisscholen

In de afgelopen maanden ben ik weer op een paar basisscholen in onze regio geweest. Vanuit EBS Het Schatrijk in Zaandijk kwam de vraag of ik in groep 8 een keer kwam vertellen over wat er specifiek is aan de katholieke Kerk en waarom wij bepaalde dingen geloven en praktiseren. Dit was voornamelijk omdat er een katholieke leerling was die zich vaak onbegrepen voelde. Een leuke en boeiende ontmoeting met kinderen die vol vragen zaten!

Op ICBS Het Koraal (zie foto’s) ben ik in een groep 3 geweest om te vertellen over de Kerk en over mijn werk als priester. Ook kwam de klas een week later in de kerk om te zien wat het allemaal betekent en wat de verhalen erachter zijn. Bij beide ontmoetingen waren er ook weer veel vragen van de kinderen en vertelde de juf dat de kinderen er daarna ook nog veel mee bezig waren. In de kerk mochten de kinderen met koster Cor ook nog in groepjes een stukje de toren in om de klokken met de hand te luiden. Erg spannend natuurlijk!

 

Palmzondag en Goede Week

Op Palmzondag waren er in onze kerken heel wat kinderen om met hun zelfgemaakte palmpaasstokken mee te lopen in de processie aan het begin van de H. Mis. In de Goede Week zijn er vooral in de H. Odulphuskerk meerdere basisscholen in de kerk geweest om hun paasvieringen te vieren. De kinderen kregen het verhaal te zien of horen met een goede boodschap: Jezus overwint, Hij leeft! Op Goede Vrijdag waren er in de St. Bonifatius en H. Maria Magdalena meerdere gezinnen met kinderen om het bijzondere verhaal van de Kruisweg ook mee te maken. En op Paaszondag waren er heel wat kinderen in alle drie de parochies voor een speciale kinderwoorddienst en voor de paaseieren die gezocht mochten worden!

 

TeenSpirit en vormelingen

De afgelopen maanden zagen we een aantal van de tieners van TeenSpirit nog vaker omdat ze zich ook voorbereiden op het ontvangen van hun Vormsel! Met TeenSpirit hebben we mooie verdiepende avonden gehad, zijn we samen naar LifeTeen in Haarlem gegaan en willen we doorgaan om elkaar te helpen in geloven en een mooie tijd samen door te brengen! De vormelingen zullen op 9 juni het Heilig Vormsel mogen gaan ontvangen, een groot feest!

 

 

Aanstaande jeugd activiteiten

Kinder- en tienerkampen: er zijn in de zomer meerdere kinder- en tienerkampen die worden aangeboden en heel leuk én opbouwend zijn!

 

En zo zijn er nog een heel aantal mogelijkheden…!