Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Installatieviering Zaanstreek

Pastoor George Paimpillil (2)

Op zaterdag 18 maart om 13 uur installeert J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, tijdens een feestelijke en plechtige H. Mis in de St. Bonifatiuskerk, Oostzijde 12 Zaandam de beide priesters dr. J.G. Paimpillil, en N.C.J. Kerssens, als pastoors voor de katholieke parochies in de Zaanse regio! Tevens treedt pastoor George aan als deken van het dekenaat Zaanstreek-IJmond. Iedereen welkom bij ceremonie, waarna gelegenheid tot ontmoeting.