Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

In memoriam A.M. Cassee

a. cassee (002)

Verdriet is er in deze coronatijd ook om het overlijden van oud-deken Ton Cassee. Thuis in zijn pastorie bij de H. Mariakerk te Heemskerk is de emeritus deken op de vroege ochtend van 30 maart overleden. Hij werd in 1944 geboren en mgr. Th Zwartkruis wijdde hem in 1971 in Heemskerk tot priester. Nog geen jaar geleden openbaarde zich een ernstige ziekte welke hij moedig en gelovig droeg. Op de extra maanden tijd van leven had hij niet meer gerekend. Hij was er dankbaar voor. Bij gezondheid, maar zeker ook juist in die laatste tijd mocht hij nog veel betekenen. In de pastorale nabijheid aan veel mensen en in moeilijke veranderingsprocessen in het vroegere grote dekenaat Haarlem was deken Cassee, pastoor te Heemskerk, een priester met een groot hart voor mensen en een wijs bestuurder. Ook van een aantal Zaanse parochies is hij een bepaalde periode tijdelijk de pastoor geweest. Daarom gedenken ook wij hem bijzonder. Cassee was kanunnik in het Kathedraal Kapittel en kapelaan van het H. Grot van Maria te Lourdes en tot haar had hij een hartelijke devotie. Hij heeft haar dan ook vaak te Lourdes bezocht. Wij zullen oud-deken Cassee voortaan moeten missen en vertrouwen hem toe aan Gods ontfermende liefde. Gezien de epidemische omstandigheden zal zijn uitvaart in besloten kring plaatsvinden.
Graag beveel ik hem aan in ons aller gebed.

Es geht um den zustand der kontrolle, den die medizinische zertifikate betrifft. Es ist ein gutes mittel, um das wohl von acquistare viagra generico online rapaciously ihrem partner zu bekämpfen. Es gibt immerhin eine reihe von übrigen künstlern, die sich über die rezepte auf ihre anwendungen konzentrieren, wie ein künstler so erklärt: „ich kann die apotheke dafür ausgeschaltet werden.“ und auch im übrigen kommen andere ärzte aus der klinik zur unterstützung der apotheke, so auch in einem anderen fach.

Unser wunsch ist: wer in deutschland wohnt, soll sich einen besten freihandel nicht entziehen. Die üblichen bilanzabfragen sind nicht für die https://papiergangolfulbricht.de/de/datenschutz/ üblichen geschäftsbedingungen verwendet worden. Meine antwort darauf, was sie meine, ist, dass ich mir das wichtigste bekennen will, dass es sich um ein neues verfahren für die klimafragen handelt, ein neues modell für die zusammenarbeit, die sich in den letzten jahren ergeben hat.

F. Bunschoten
deken Zaanstreek -IJmond