Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Hoeveel zitplaatsen beschikbaar in de kerk?

kerkbanken

De bisschoppen van Nederland hebben per 29 april voor de R.K. parochies in onze kerkprovincie het volgende besluit genomen.
Tijdens liturgische vieringen in kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen mag tien procent van het aantal zitplaatsen gebruikt worden.
Dat betekent dat in die kerkgebouwen bij liturgische vieringen meer dan de tot nu toe geldende 30 kerkgangers worden toegelaten.
Voor enkele R.K. parochies in het Zaanse maken we hier bekend wat deze versoepeling concreet betekent.

Bonifatiuskerk, Zaandam
Met de nieuwe regeling ontstaan er 45 zitplaatsen.
Wel vragen we gelovigen die een weekendmis willen bijwonen zich telefonisch te blijven opgeven. Dat kan op zaterdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur via het telefoonnummer 075-6164807.

Odulphuskerk, Assendelft
Met de  nieuwe regeling ontstaan er 60 zitplaatsen.
In elk geval vragen we kerkbezoekers voor het weekend van 1 en 2 mei zich nog op te geven via https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/ of het telefoonnummer 075-6871206 of door mondelinge mededeling. Of wij het aanmeldsysteem daarna zullen continueren of overstappen naar een ander beleid verneemt u van ons.

Maria Magdalenakerk, Zaandam ‘t Kalf
Met de nieuwe regeling blijven er 30 zitplaatsen beschikbaar en verandert daaraan niets.
In de kerk liggen intekenlijsten waarmee aanmelden mogelijk blijft of u gebruikt https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/