Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Heiligverklaring Titus Brandsma

titus brandsma

Dankbaar om de heiligverklaring van Titus Brandsma

O Jezus, als ik U aanschouw,
Dan leeft weer, dat ik van U hou
En dat ook uw hart mij bemint
Nog wel als uw bijzondren vriend.

Al vraagt mij dat meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet
Maar ‘t alleruitverkorenst lot
Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen menschen bij mij toe
‘t Alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zoo nabij
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Scheveningen,
geschreven in de gevangenis aldaar ,
12/13 febr. 1942

Ter herinnering aan de heiligverklaring
van prof. dr. Titus Brandsma, te Rome op 15 mei 2022;
pater karmeliet; hoogleraar mystiek aan de Universiteit Nijmegen; namens de Ned. Bisschoppen geestelijk adviseur van de Nederlandse katholieke journalisten; in die functie vol overgave verzet geboden om tijdens de bezetting alle R.K. publicaties zuiver te houden van nationaal-socialistische propaganda; martelaar.