Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Heer, geef hem de eeuwige rust

Image Benedictus

In de ochtend van Oudejaarsdag is Benedictus XVI, paus emeritus, van ons heengegaan. 

In 2005 kreeg Benedictus, toen kardinaal Joseph Ratzinger en nauw medewerker van paus Johannes Paulus, na diens overlijden het Petrusambt op zijn schouders. Hij leidde de katholieke Kerk van 2005 tot 2013. Toen trad hij terug om plaats te maken voor paus Franciscus. 

Hij werd in 1927 geboren en in 1951 priester gewijd. Hij was hoogleraar en publiceerde talloze theologische werken. Prof. Ratzinger werd wel de ‘Mozart onder de theologen’ genoemd. Na kort aartsbisschop van München te zijn geweest werd deze erudiete en bescheiden denker gevraagd prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer te worden, een taak die hij met aarzeling aanvaardde maar waaraan hij met grote trouw vele jaren op een milde, kalme en katholiek-gefundeerde nauwgezette wijze invulling gaf. Tegen zijn zin werd hij tot paus gekozen maar hij gehoorzaamde. 

Het pontificaat van paus Benedictus werd gekenmerkt door heldere, mooie verkondiging, grote liefde voor de Leer van Jezus, vele warme ontmoetingen, een wonderlijke mate van rust en evenwicht in de katholieke Kerk en het toenemen van geloof en met passende stijl gevierd liturgisch leven.

Na zijn emeritaat zocht hij de verborgenheid en bleef zoveel mogelijk buiten de schijnwerpers van de wereld, om in afzondering in een kloostertje achter de Sint Pieter te wonen. Hij bleef daar wel kleine ontmoetingen houden en schrijven, maar wijdde zich vooral aan gebed tot God voor de Kerk, de wereld en de mensen.   

Op woensdag 28 december werden hem de Laatste Sacramenten toegediend. Zijn laatste verstaanbare woorden enkele uren voor zijn dood waren in het Italiaans: ‘Jezus, ik houd van U.’

In de vroege ochtend van 2 januari werd Benedictus, gekleed in de misgewaden, overgebracht naar de St. Pietersbasiliek en geplaatst recht boven het graf van de apostel Petrus. Meteen daarna baden  president Mattarella en premier Meloni al bij zijn lichaam, gevolgd door een stoet van duizenden betrokkenen die deze dagen langs de lijkbaar trekken. 

Lichaam Benedictus XVI opgebaard in Sint-Pieter | KRO-NCRV

Een ongeveer 25 minuten durende reportage zonder commentaar van de translatie van het pauselijke lichaam en de gebeden en gezangen voor de overledene ziet u in de eerste film, de tweede toont het afscheid door president en premier: 

Tienduizenden in de rij voor opgebaarde Benedictus XVI | KRO-NCRV

Donderdag 5 januari om 9.15 uur zendt NPO 2 de uitvaart rechtstreeks uit. Paus Franciscus zal deze leiden.  

Danken we de Onze Heer voor de wijsheid, beminnelijkheid en het hoge en rijke niveau van beschaving van deze kerkvader. We zullen hem nooit vergeten en mogen als katholieke Kerk erg trots op hem zijn. 

In Paradisum, heilige vader. 

deken F.J. Bunschoten