Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

H. Odulphus Kerk

Onze Parochie en Kerk

De H. Odulphusparochie is een katholieke parochie in het lange dorp Assendelft. Zij kenmerkt zich door het grote aantal groepen vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor al wat er in en om de monumentale kerk aan onze Dorpsstraat gebeurt.

Omtrent het ontstaan van onze parochie tasten we tot op heden nog in het duister.

Het zou best mogelijk kunnen zijn dat Adelbertus, een van de helpers van Willibrord, ook in Assendelft heeft gewerkt. De naam Assendelft komt al in het jaar 751 voor op een goederenlijst van de abdij van Echternach. De historicus Landsman meende daaruit te mogen afleiden, dat in Assendelft reeds tijdens het bewind van Karel de Grote een kapel zou hebben gestaan.

Meer zekerheid geeft een brief van bisschop Willem I van Utrecht uit 1063, waarin sprake is van een kerk of kapel in Assendelft. In 1983 is de fundering van dit bouwwerk gevonden. De eerste met naam bekende priester was Rothardus, die hier werkzaam was rond 1120 in nauwe relatie met de abdij van Egmond.

Rond 1400 was het dat de mooie gotische St. Odulphuskerk voor de eredienst werd gebruikt. De Assendelftse kunstschilders Johannes en Pieter Saenredam hebben er voor gezorgd dat beelden van het exterieur en interieur bewaard zijn gebleven. In het Rijksmuseum te Amsterdam hangt een schilderij van deze kerk, geschilderd door Pieter Saenredam in 1649. Uit de afbeelding blijkt duidelijk dat de kerk toen al door de hervormden in bezit was genomen. De Assendelvers kerkten toen reeds in schuilkerkjes, waarvan er verschillende in het dorp hebben gestaan.

In 1835 werd een nieuwe waterstaatskerk gebouwd, zo genoemd omdat het departement van Waterstaat voor een belangrijk deel bij de bouw betrokken was. Het was een heel simpel gebouw dat na twintig jaar al tekenen van verval begon te vertonen. Het is dan ook niet zo vreemd dat in 1883 pastoor Gerardus Schluter de parochianen voorstelde om een nieuwe kerk te bouwen. 

Zo kwam de majestueuze St. Odulphuskerk van architect A.C.Bleys tot stand, waarvan de bouw gereed kwam in 1889. In 1939 werd op grootse wijze het 50-jarig bestaan van de kerk gevierd, in 1989 volgde de viering van het eeuwfeest van de kerk, het centrum van een parochiegemeenschap die meer dan duizend jaar oud is; in 2014 werd het 125-jarig bestaan ook uitgebreid gevierd. 

Gedeelten uit het boek “100 jaar kerk 1889-1989; 100 jaar parochie St.-Odulphus Assendelft” 
geschreven door J.Th.P.Helmerhorst, koster van de parochie van 1961 – 1988

In de kerk is elke dag een H. Mis en overdag tussen 9 en 17 uur is de dagkapel open voor gebed of het opsteken van een kaarsje bij Maria.

 

Patroon van de kerk: de Heilige Odulphus

Odulphus (Oirschot, geboortejaar onbekend – Utrecht, na 854) was een benedictijn en missionaris uit het einde van de 8e en begin 9e eeuw en is heilig verklaard. Odulphus werd geboren te Oirschot (tegenwoordig Best) en verwierf naam als Apostel der Friezen.

Klik hier voor meer informatie over deze moedige heilige. 

 

Heilige Odulphus

 

H. Odulphus hoofdaltaar met invallend licht door zijraam

 

H. Odulphus achterkant

 

H. Odulphus orgel