Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

H. Maria Magdalena Kerk

Onze Parochie en Kerk

 

De H. Maria Magdalena kerk is een van de oudste kerken van de Zaanstreek waar een kleine hechte gemeenschap leeft. Een parochie onder de rook van de Zaanse industrie en vlakbij de beroemde Zaanse Schans en zelf ook een juweeltje.

Gebouwd in neo-gotische stijl heeft de kerk van binnen een prachtige rustige uitstraling die uitnodigt tot stilte en gebed. Karakteristiek zijn de houten beschilderde gewelven en een aantal glas-in-lood ramen, o.a. uit het leven van de Heilige Maria Magdalena. Ook is er een groot raam van de bekende kunstenaar Joep Nicolas waarop o.a. de Geboorte en Hemelvaart van Christus worden afgebeeld. 

 

Patroon van de kerk: de Heilige Maria Magdalena

De kerk is vernoemd naar de H. Maria Magdalena, die door Jezus werd bevrijd van zeven duivelen. Daarna is zij Jezus trouw gevolgd en heeft ze Hem gediend zoals op verschillende plekken in het Evangelie staat beschreven. Ze stond met Maria en Johannes aan de voet van het Kruis en was de eerste aan wie Jezus verscheen op de dag van de Verrijzenis. Zo werd deze vrouw de eerste “apostel” of boodschapper van de Verrijzenis!