Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Goede Week en Pasen voor de gezinnen

Kruisiging Jezus Christus Goede Week Goede Vrijdag Paastriduüm Katholiek Zaanstreek Zuid

In onze kerken zal de Goede Week uitgebreid worden gevierd. De intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, het Lijden en Sterven van Jezus en uiteindelijk het hoogtepunt van de Verrijzenis.

Voor gezinnen zijn er bepaalde momenten die extra goed zijn om mee te maken en die voor de kinderen ook erg mooi en indrukwekkend zijn om mee te maken. Op het onderstaande schema hebben we voor u geel gemarkeerd wat de momenten zijn die u mooi met het hele gezin kunt meemaken, zoals de H. Mis op Palmzondag waarbij kinderen in processie mee mogen lopen met een palmpaasstok, of de Kruisweg op Goede Vrijdag. Ook hebben we korte uitleg erbij gevoegd wat we op welke dag vieren:

Goede Week voor gezinnen 2017 Katholiek Zaanstreek Zuid

 

Heeft u nog meer vragen? Neem gerust contact op met het secretariaat van uw parochie of met een van de priesters.

Een heel gezegende Goede Week voor u allen.