Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Goede Week en Pasen 2017 in onze kerken

Kruisiging Jezus Christus Goede Week Goede Vrijdag Paastriduüm Katholiek Zaanstreek Zuid

In onze kerken zal de Goede Week uitgebreid worden gevierd. De intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, het Lijden en Sterven van Jezus en uiteindelijk het hoogtepunt van de Verrijzenis. Op het uitgebreide schema bij VIERINGEN vindt u alle informatie over plaats en tijd van elke viering.

Heeft u nog meer vragen? Neem gerust contact op met het secretariaat van uw parochie of met een van de priesters.

Een heel gezegende Goede Week voor u allen.