Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Goede week en Pasen 2019

cross-77999_1280

In onze kerken zal de Goede Week uitgebreid worden gevierd. De intocht in Jeruzalem, het Laatste Avondmaal, het Lijden en Sterven van Jezus en uiteindelijk het hoogtepunt van de Verrijzenis.
Ook voor gezinnen met kinderen zijn er bepaalde momenten die erg mooi en indrukwekkend zijn om mee te maken.

Zie het vieringenrooster op deze website

Heeft u nog vragen ? Neem gerust contact op met het secretariaat van uw parochie of met een van de priesters.
Een heel gezegende Goede Week voor u allen en Zalig Pasen!