Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Goede Vrijdag

jezus en maria op de kruisweg

Ter herdenking van het Lijden en Sterven van Christus worden de volgende plechtigheden gehouden:

in de St. Bonifatiuskerk, Oostzijde 12 Zaandam:
vrijdag 2 april

11.00 uur Kruisweg alléén voor kinderen
aanmelden: wjk.bonifatiusparochie@live.nl

15.00 uur Kruisweg
reserveren: telefonisch 075-6164807;

in de H. Maria Magdalenakerk, Kalf 160 Zaandam:
vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Plechtige Liturgie
reserveren: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/;

en in de St. Odulphuskerk, Dorpsstraat 570 Zaandam:
vrijdag 2 april
15.00 uur Kruisweg
19.00 uur Plechtige Liturgie
reserveren: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/.

N.b.: De ‘Plechtige Liturgie’ houdt in het officiële Goede Vrijdagceremonieel van de rooms-katholieke Kerk, hetwelk de volgende onderdelen bevat:
begin in stilte;
lezingen en Lijdensevangelie;
universele voorbeden;
kruishulde met improperia;
gelegenheid de H. Communie te ontvangen.