Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Gezinsdagen op het Heiligdom van Heiloo

Gezinsdagen Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo 2016 2017

Door het hele jaar worden bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, met een frequentie van een maand, 9 zondagen georganiseerd voor gezinnen die zich willen verdiepen in het katholieke geloof. Na de viering van de Heilige Eucharistie op de Bedevaartplaats en het gebruiken van een gezamenlijke warme maaltijd in het Missionair Centrum, worden en de ouders en de kinderen meegenomen in een op de leeftijdsgroep afgestemd eigentijds vormend programma, waarin voor de jeugd sport en spel worden gecombineerd met geloofseducatie. Om niveaugericht te kunnen werken, worden de volwassenen, tieners en kinderen, opgedeeld in leeftijdsgroepen van:

Volwassen: Geloofseducatie o.l.v. zuster/priester/gastspreker

0 – 3 jaar: Oppas, o.l.v. vrijwilligers

4 – 7 jaar: Kindercatechese

8 – 12 jaar: Geloofseducatie voor kinderen o.l.v. zuster

13 – 17 jaar:: Jonge tieners o.l.v. zuster/priester

 

Het Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ heeft met de vele ruimten de mogelijkheid om groepsgewijs onderricht te geven en aan ouders en aan kinderen en tieners. Dit is mede mogelijk, daar het Missionair Centrum beschikt over drie daartoe opgeleide religieuzen, een pater, een rector, een kapelaan en vrijwilligers die op de allerkleinsten kunnen passen. Meestal komen er ongeveer 60-80 mensen, maar meer is natuurlijk altijd welkom!

 

Data

2017: 5 februari, 5 maart, 2 april, 30 april, 11 juni.

 

Programma Gezinsdagen

Het dagprogramma ziet er als volgt uit (sommige tijden bij benadering):

10:30 uur: Eucharistieviering met kindernevendienst en oppas in de Bedevaartkapel (de eucharistieviering kan natuurlijk ook in de eigen parochie worden gevolgd.)

12:00 uur: Warme maaltijd in het Missionair Centrum (voormalig Julianaklooster)

13:00 uur: Educatief programma voor alle deelnemers in de verschillende groepen

14:30 uur: Korte, gezamenlijke afsluitende gebedsviering in de voormalige kloosterkapel

 

Kosten Gezinsdagen

Om te voorkomen dat, zeker in deze tijd, eventuele kosten een belemmering zouden kunnen zijn om naar de Gezinsdagen te komen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wel is er de gelegenheid om anoniem een vrijwillige bijdrage te leveren in een daarvoor bestemde collectebus.

 

Aanmelding Gezinsdagen

Voor informatie en opgave bel met de Zusters via tel. 072 737 0085 of het Secretariaat via tel. 072 505 1288. Ook kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres: familiedagen@olvternood.nl

 

Wij hopen deze vormende en gezellige dagen met u te mogen beleven, in Diocesaan Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’, grenzend aan de Bedevaartplaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood.