Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Gezegende Goede Week, Zalig Pasen!

Verrijzenis van Jezus

 Gezegende Goede Week, Zalig Pasen!

We wensen u veel zegen voor de Goede Week en een Zalig Pasen toe!

Namens het pastorale team,

pastoor F. Bunschoten

R.K. Parochies Zaanstreek