Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Gewijzigde situatie tot en met 6 april 2020 in parochies Bonifatius, Odulphus en Magdalena in verband met de coronacrisis

Door-de-weekse HH. Missen gaan door:

St. Bonifatius, Oostzijde 12 Zaandam
H. Mis woensdag 19.15 u.

H. Maria Magdalena, Kalf 160 Zaandam
H. Mis donderdag 19.00 uur.

St. Odulphus, Dorpsstraat 570 Assendelft
H. Mis maandag 10.00 u., di. 9.00 u., wo. 9.00 u., do. 9.00 u., vr. 19.00 u.
extra HH. Missen!!: maandag 19.00 u. en woensdag 19.00 u.

Publieke HH. Missen in het weekend gaan niet door;
de priesters lezen hun Missen privé.

De Bonifatiuskerk, Odulphuskerk en Maria Magdalenakerk
zijn wel zondagochtend open voor gebed.

De bisschoppen hebben tot nadere bepaling in de zondagsplicht gedispenseerd.

Gebed voor een geestelijke communie
Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U; kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

pastoor-deken F. Bunschoten