Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Fusie van Caritasbesturen Zaanstreek is rond!

ipci zaanstreek Caritas Parochie

Op maandag 18 september waren alle R.K. Caritasbesturen van de Zaanstreek in de H. Maria Magdalenakerk te Wormer bijeen. Zij vierden daar de bekrachtiging van hun samengaan. Alle besturen zijn opgegaan in één bestuur. Daar is veel voorwerk aan voorafgegaan. Maar sinds 1 september 2017 is het een nieuw feit dat de PCI’s van de HH. Martelaren van Gorcumparochie, de St.-Petrusparochie, de O.L.V. Geboorteparochie, de St.-Odulphusparochie, de H. Maria Magdalenaparochie van ’t Kalf, de St.-Jozefparochie, de H. Maria Magdalenaparochie te Wormer, de St.-Bonifatiusparochie en de voormalige Onze Lieve Vrouweparochie met elkaar de IPCI Zaanstreek vormen.

Zo hopen we onze caritas als een van de belangrijkste taken vanuit onze rooms-katholieke geloofsgemeenschappen in de Zaanstreek voor mensen in nood goed te kunnen blijven behartigen.

In het kader hiervan volgen er alweer spoedig aktiviteiten.

Op za. 4 november wordt weer ‘Sam’s Kledingaktie’ gehouden.

En in het weekend van 11 & 12 november vieren wij de ‘Zondag van de Caritas’ in alle kerken van het bisdom, ook bij ons.

Het thema dat de bisschop ons daarvoor meegeeft is ‘Welkom?!’

 

Meer informatie:

  • HIER de website van de nieuwe Inter Parochiële Caritas Instelling (IPCI)
  • HIER de website van de hulpbisschop met een enthousiast artikel.
  • HIER een document over het Caritas weekend van 11 & 12 november.