Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Feesten in de naburige Apostelkerk Beverwijk

afscheid pater nielen Apostelkerk Beverwijk

Parochiefeest

Op zondag 2 juli vieren de parochianen van de Apostelkerk het 55-jarig bestaan van de Apostelkerk. ’s Ochtends om 10 uur is er een feestelijke Hoogmis met daarna in het Tolhuis koffie met gebak. Om 19 uur een plechtig Maria-lof ter ere van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Na het lof is er een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje. Ook parochianen van de omliggende parochies worden uitgenodigd om het lof mee te vieren en elkaar daarna te ontmoeten in de Grenspost.

 

Pater Nielen 65 jaar priester

Pater Nielen viert op 9 juli zijn 65-jarig priesterfeest in de Apostelkerk in Beverwijk. Bij de plechtige Hoogmis om 12.30 uur is Mgr. Hendriks de hoofdcelebrant, in concelebratie met pater Nielen en de aanwezige priesters.

Pater Nielen, geboren in 1928 in Wormerveer, studeerde in missiehuizen van Mill Hill voor priester. Zijn priesterwijding vond plaats in het missiehuis van Mill Hill in Londen. Daarna studeerde hij in Rome af als Doctor in de filosofie. Na 4 jaar filosofieles te hebben gegeven in het missiehuis in Roozendaal vertrok hij naar de missie in Kameroen. Daar heeft hij 43 jaar gewerkt. In 1986 heeft pater Nielen de explosie in het Nyosmeer meegemaakt. Een gaswolk van giftige dampen steeg uit het meer op en zaaide dood en verderf. 1746 doden, 659 gewonden en talloze dode dieren. Alle parochianen waren dood en de kerk van Nyos ging dicht. Frank Westerman beschrijft deze ramp in zijn boek “Stikvallei”. Pater Nielen heeft zorg gedragen voor vele priesterroepingen in Kameroen. Naast het bouwen van kerken werden er door pater Nielen veel scholen gebouwd. Dat was vooral belangrijk voor de meisjes om kook- en naailes en huwelijksvoorbereiding te krijgen; anders zouden ze niets leren.

Op 75-jarige leeftijd mocht pater Nielen naar Nederland terugkeren. Hij vond zijn “thuis” in de Apostelkerk, waar hij dagelijks de H. Mis opdroeg. Op 19 april vertrok pater Nielen vanwege zijn hoge leeftijd naar het moederhuis van Mill Hill in Oosterbeek. Hij keert op 9 juli terug naar Beverwijk om zijn 65-jarig priesterfeest te vieren met de aanwezige priesters en parochianen.

Om 12.30 uur is de Hoogmis en van 14 tot 16 uur de receptie in de “Grenspost” naast de kerk.