Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Extra benoeming kapelaan J. van Voorst

Heiligdom OLV ter Nood Heiloo

In september heeft de bisschop aan kapelaan J. van Voorst gevraagd om, naast zijn taken als parochievicaris van onze parochies zich ook voor het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood (Heiloo) te willen gaan inzetten. De kapelaan heeft deze benoeming aanvaard. Het is een benoeming van 0,2 fte en dat komt neer op een dag per week.

Nu op de locatie van Heiloo de priesteropleiding is heropgestart en er daar tevens de nieuwe rector, J. de Wit, is aangetreden, heeft ook een programmateam het levenslicht gezien, bestaande uit – naast de rector – zr. Maria Iuxta Crucem, pastoor A. Overmars, de medewerkers van het Jongerenpastoraat en, als gezegd, kapelaan Van Voorst.

Ook zijn pater G. Weijers en kapelaan B. Dijkman nog regelmatig actief als biechtvader ‘op kapel’. De bestuursvoorzitter blijft mgr. J.W.M. Hendriks.

We wensen dit uitgelezen team toe dat het, onder Gods zegen, op Maria’s voorspraak, en in verbondenheid met de gelovigen en herders in de parochies, zich van harte mag inzetten zodat het ‘Putje van Willibrord’ aantrekkingskracht blijft houden, en deze zelfs groeit!