Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Vormsel voorbereiding Bonifatius NS4Y

Vormsel
October 27, 2015
St. Bonifatius
19.30 uur

Op dinsdag 27 oktober, 19.30 uur, is er informatieavond over het project Next Step 4 You (NS4Y).

NS4Y is er voor alle jongeren vanaf 14 jaar die de eerste communie hebben gedaan.

Aan het eind van het traject kunnen de jongeren er voor kiezen om het sacrament van het Vormsel te ontvangen.

Aanmelden via het secretariaat. Jongeren zijn, samen met één van de ouders, welkom op de informatieavond in de zaal van de pastorie aan de Oostzijde 12 te Zaandam (rechts naast de Sint-Bonifatiuskerk).