Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Viering Allerzielen H. Maria Magdalena

H. Maria Magdalena missiekruis
November 2, 2015
H. Maria Magdalena
19 uur

Op maandag 2 november wordt de gedachtenis van Allerzielen gevierd.

’s Avonds om 19.00 uur wordt een Liturgie van Woord & gebed gehouden in onze kerk waarin de namen worden genoemd en gebeden wordt voor hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. En dat zijn nogal wat lieve parochianen dit jaar! Iedereen is welkom in deze dienst. Het naamkruisje en een fraaie kaars, wordt meegegeven aan de families van degenen die sinds kort niet meer bij ons zijn. Het Caeciliakoor zal de zang verzorgen. Na de plechtigheid gaan we in gezamenlijkheid naar het kerkhof waar grafzegening zal plaatsvinden*. Met het ontsteken van kaarslicht op de graven zetten we ons bidden en waken kracht bij, en overdekken we de dodenakker met het Licht van Christus.

Laten we voor onze dierbaren blijven bidden dat ze rusten in vrede.

Voor veel mensen is Allerzielen een dierbare dag. Soms ook wel een beladen dag. Wij hopen dat iedereen elkaars verdriet kan respecteren en daarin rekening met elkaar kan houden. Biddend moeten wij Allerzielen tot een dag van hoop en solidariteit maken. Want samen met de doden weten wij: ‘mijn Verlosser leeft’ (vgl.Job 19).

*Als de weersomstandigheden dit toelaten