Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Viering Allerzielen H. Odulphus

H. Odulphus mariakapel
November 2, 2015
H. Odulphus
10 en 19 uur

Op maandag 2 november wordt de gedachtenis van Allerzielen gevierd.

‘s Morgens om 10.00 uur wordt een plechtig Requiem opgedragen voor alle overleden gelovigen. De Schola zal de zang verzorgen. Aansluitend kunt u met de priester en diens assistenten meegaan in processie terwijl hij zegenend langs de graven trekt (als de weersomstandigheden dit toelaten). Tijdens de zegening wordt veelal de Litanie van alle heiligen gezongen.

‘s Middags tussen 12.00 en 14.00 uur zal de Odulphuskerk open zijn. Er worden in stilte meerdere heilige Missen (waarschijnlijk vijf) achtereenvolgens opgedragen. (Waarom? Het kerkelijk recht staat toe dat iedere priester op Allerzielendag drie keer celebreert zodat zoveel mogelijk overledenen het Vagevuur kunnen verlaten en de Hemel mogen betreden.) U heeft de gelegenheid naar deze stille requiemmissen te komen als u wilt, maar er wordt dan geen Communie uitgereikt.

‘s Avonds om 19.00 uur wordt een Liturgie van Woord & Gebed gehouden, waarin de namen worden genoemd en gebeden wordt voor hen, die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Iedereen is welkom. Het Lief- en Leedkoor zal de zang verzorgen. Ook na deze plechtigheid gaan we in gezamenlijkheid naar het kerkhof waar grafzegening zal plaatsvinden. In de kerk zullen graflichtjes verkrijgbaar zijn, om met het ontsteken van kaarslicht op de graven ons bidden en waken kracht bij te zetten, en de dodenakker te overdekken met het Licht van Christus. Laten we voor onze dierbaren blijven bidden dat ze rusten in vrede.

Voor veel mensen is Allerzielen een dierbare dag. Soms ook wel een beladen dag. Wij hopen dat iedereen elkaars verdriet kan respecteren en daarin rekening met elkaar kan houden. Biddend moeten wij Allerzielen tot een dag van hoop en solidariteit maken. Want samen met de doden weten wij: ‘mijn Verlosser leeft’ (vgl. Job 19).