Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Assendelver Schapen en Pinkenveiling

H. Odulphuskerk met toren
October 7, 2015
H. Odulphus
10 uur

Voor de 68e keer zal op de woensdagmorgen 7 oktober van de Assendelver kermis om 10 uur de schapen- en pinkenveilig worden gehouden. De koffie staat dan klaar. Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen bij deze jaarlijkse traditie in de kerk. Op een scherm zijn de dieren goed zichtbaar op film en veilingmeester Jan Brakenhoff doet zijn best om een goede prijs voor de dieren binnen te halen. Wij bieden u graag de gelegenheid om mee te bieden op goede, heerlijke producten welke beschikbaar zijn gesteld door vele sponsors.