Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Oudere Misdienaars training

misdienaar acoliet wierook kruis kaarsen
March 19, 2016
H. Odulphus
16-17.30 uur

De oudere misdienaars van de Odulphus- en Maria Magdalenaparochie zullen deze middag verder worden getraind om nog beter te worden in hun belangrijke taak als misdienaar. Ze leren weer wat meer over wat de betekenis is van verschillende voorwerpen en rituelen en kunnen zo nog netter en mooier aan het altaar dienstbaar zijn.