Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Odulphus Academie - Hans Schouten pr

October 8, 2015
H. Odulphus
20 uur

Zijn leven lang heeft priester Hans Schouten (*1929) op de kansel gestaan als gereformeerd dominee, en was betrokken bij de Evangelische Omroep. Hij heeft als predikant veel betekend voor kerkelijk jeugdwerk binnen christelijke geledingen. Het is echter maar hoogst zelden dat een protestants voorganger rooms-katholiek wordt. Bij ds. Schouten bleef het daar niet bij maar hij werd bovendien in 2010 – toen 80 jaar oud – tot diaken en priester gewijd. Momenteel assisteert priester Schouten in diverse parochies in en nabij Amsterdam en staat bekend als een belezen vraagbaak voor veel priesters inzake bijbelse onderwerpen. Met een humorvolle kritische blik beziet hij de gang van zaken in kerkenland. Na een avond waarbij priester Schouten over spiritualiteit, Schrift en Traditie, en zijn inspiraties die als een rode draad hem hebben beziggehouden bij zijn werk als verkondiger en dienaar van Christus, gaat een luisteraar verrijkt naar huis.