Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Odulphus Academie - Gezin en autisme

Gezinsleven en Autisme
November 12, 2015
H. Odulphus
20 uur

Hoe is het als je in je gezin met autisme te maken hebt? Of als een kind moeilijklerend is, of juist hoogbegaafd? Komen bepaalde stoornissen vaak voor? Hoe herken je het? Welke zorg vragen kinderen met autisme vragen van hun ouders en omgeving? Hoe kunnen school, sportclub, kinderkatechese daarop inspelen? Welke mogelijkheden zijn er om tot meer begrip te komen van elkaar? Op welke mogelijkheden van overheidswege kan men een beroep doen?

Marieke van Vliet spreekt vanuit haar eigen gezinssituatie, maar ook als directeur van de Stichting ‘Geef mij de kans’ in Assendelft. Deze door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende instantie zet zich in voor ondersteuning van gezinnen die te maken hebben met een handicap die het leren en de sociale omgang bemoeilijkt, in meer of mindere mate.

Presentatie en mogelijkheid met Marieke in gesprek te gaan.
Toegang vrij zonder opgave, vrijwillige bijdrage aan ‘Geef mij de kans’ aanbevolen.