Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Odulphus Academie - Gewoon over Geloof

March 7, 2016
H. Odulphus
20 uur

De katholieke Kerk heeft een imagoprobleem. Waar ligt dat aan? Alleen onwetendheid en onbegrip van de buitenwacht? Of zijn we ook als Kerk te vaag geworden? Ooit begon de Kerk als het kleine bootje van Petrus. Hoeveel of hoe weinig mensen er ook naar de Kerk gaan, volgens mgr. Rob Mutsaerts is de inhoud van het geloof dat de Kerk uitdraagt nog altijd alle moeite waard. Geloof is niet iets voor dromers of geleerden, het is niet iets bijzonders, maar juist iets heel gewoons. Als je het nuchter beschouwt is Jezus bijzonder praktisch. Aan de hand van komische situaties laat Mutsaerts zien dat de bijbel weliswaar lang geleden geschreven is, maar nog steeds ons spoorboekje naar geluk. Hij prikt op een oorspronkelijke en verfrissende manier door allerlei misvattingen die leven omtrent standpunten die de Kerk inneemt over wetenschap, seks, goed en kwaad, Jezus en God, en toont de logica van het katholiek denken.

Mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom Den Bosch, is bij ons te gast om met ons na te denken hoe we als katholieken kunnen staan voor onze boodschap: helder en hartelijk.

Toegang vrij zonder opgave; exemplaren boek (‘Gewoon over geloof’ €12,-) te koop aanwezig