Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Odulphus Academie - Barmhartigheid

March 21, 2016
H. Odulphus
20 uur

De Barmhartigheid in ons geloof

De devotie van de goddelijke Barmhartigheid heeft al een lange historie maar kreeg dankzij de Poolse heilige Maria Faustina Kowalska in de jaren jaren dertig een impuls en begon zich langzaam te verspreiden. Toen de zuster in het jaar 2000 heilig werd verklaard door paus Johannes-Paulus II, bepaalde hij tevens dat de tweede paaszondag de naam “Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid” zou krijgen. Dit jaar heeft paus Franciscus uigeroepen tot een ‘Jaar van Barmhartigheid’. Reden te meer om in de Goede Week stil te staan bij dit speciale jaar en de betekenis van barmhartigheid in bijbel en dagelijks leven.

Deze avond wordt gegeven door diaken Sibrecht Fieggen