Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

March 27, 2020

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.

Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

Beperk fysieke aanwezigheid bij erediensten tot het minimum

Communiqué van CIO en religieuze stromingen  –  gepubliceerd: donderdag, 26 maart 2020

In het CIO (Het interkerkelijk Contact In Overheidszaken) waarvan ook de katholieke kerk deel uit maakt heeft samen met vertegenwoordigers van andere grote godsdiensten overleg gevoerd met de minister van Justitie en veiligheid. Uit dit beraad is het volgend communiqué voort gekomen. Dringend wordt gevraagd om alle fysieke aanwezigheid bij vieringen zo veel mogelijk te beperken.

Gezien de uitkomst van deze bespreking hebben de Bisschoppen besloten hun beleid om geen publieke weekdagmissen meer toe te laten, niet te wijzigen.

Hieronder volgt de tekst van dit communiqué:

Gezamenlijk Communiqué

Van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad over religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten

Het kabinet heeft bekendgemaakt dat voor samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard, mits daarbij ten hoogste 30 personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1½ meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, een uitzondering geldt op het samenkomstverbod.

Hierover heeft overleg plaatsgevonden met een afvaardiging van de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken en de Hindoeraad en de minister van Justitie & Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor de erediensten, met de volgende uitkomst:

 1. Dringend advies van de hierbij aangesloten organisaties is om ten aanzien van religieuze of levensbeschouwelijk samenkomsten:
  • De fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken.
  • De diensten zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.
 2. Bij de religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten die doorgang dienen te vinden, uitvaarten en bruiloften wordt gewezen op ieders verantwoordelijkheid om:
  • De maatregelen van het kabinet in acht te nemen,
  • met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1½ meter en ten hoogste 30 personen (inclusief degenen die de dienst leiden).
 3. De hierbij aangesloten religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zullen de naleving van de maatregelen van het kabinet en de bovenstaande uitgangspunten in eigen kring bevorderen.

Bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4108&t=
Beperk+fysieke+aanwezigheid+bij+erediensten+tot+het+minimum

 

Decreet

De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bisschoppen blijven het belang van het gebed benadrukken in deze tijden waarin het coronavirus heerst.

Op zondag is er de Eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere doordeweekse ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 09.30 uur en zondag om 10.00 uur