Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kinderwoorddienst St. Bonifatius

Kinderen lachen kinderwoorddienst
September 15, 2019
St. Bonifatius
10 uur

Op deze zondag is er voor de kinderen Kinderwoorddienst tijdens het eerste deel van de H. Mis van de Bonifatiusparochie.

De Kinderwoorddienst wordt gehouden in de pastorie van de Bonifatius. Aan het begin van de H. Mis zullen ze onder begeleiding naar de sacristie gaan en na de voorbeden komen de kinderen terug in de H. Mis.

Ook de volgende data kunnen jullie alvast noteren in de agenda: 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 1 december, 8 december, 15 december en 22 december 2019

Klik hier voor een informatiefolder over de Kinderwoorddienst