Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kerstsamenzang Assendelft 2018

December 23, 2018
Hervormde kerk
19.30 uur

U bent ook van harte welkom bij de Kerstsamenzang 2018 in de Hervormde kerk op Dorpsstraat 264 te Assendelft. De koren van zowel de H. Odulphuskerk als de PKN uit Assendelft, St. Caecilia en Cantate Deo o.l.v. Jos Martens  zijn vertegenwoordigd zingen voor u de mooiste kerstliederen met medewerking van Elise Keep, zang, Paul Waerts, orgel en Annelies Plekker, fluit.

Na afloop koffie, thee en limonade