Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kerst Samenzang in hervormde kerk Assendelft

December 20, 2015
Hervormde Kerk
19.30 uur

Aan deze avond zal medewerking worden verleend door de koren Cantate Deo o.l.v. Wiger Levering, het St. Caeciliakoor o.l.v. Jos Martens en sopraan Elise Keep. Paul Waerts bespeelt het orgel.

Zowel de koren als de solist zullen prachtig kerstrepertoire laten horen, maar bovenal zal er veel samenzang zijn waarbij bekende en minder bekende kerstliederen de revue passeren.

De Kerst Samenzang in de Assendelftse Hervormde Kerk (Dorpsstraat 364) is een mooi initiatief waarin we in oecumenische verbondenheid kunnen toeleven naar Kerstmis. Van harte welkom. ‘Komt allen tezamen’.