Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Jonge Misdienaars training Odulphus

misdienaar acoliet wierook kruis kaarsen
March 9, 2016
H. Odulphus
14-15.30 uur

De jonge misdienaars van de Odulphusparochie zullen deze middag verder worden getraind om nog beter te worden in hun belangrijke taak als misdienaar. Ze leren weer wat meer over wat de betekenis is van verschillende voorwerpen en rituelen en kunnen zo nog netter en mooier aan het altaar dienstbaar zijn.