Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Informatie avond Eerste H. Communie

Bonifatius Eerste Heilige Communie 2015
October 13, 2015
H. Bonifatius
20 uur

In de H. Bonifatiusparochie wordt het komende jaar weer een voorbereiding georganiseerd op de Eerste Heilige Communie.

Voor ouders die mogelijk hun kind daaraan mee willen laten doen is er een ouderavond in de pastorie van de H. Bonifatiuskerk.

De avond wordt gehouden in de pastorie van de H. Bonifatiuskerk (Oostzijde 12, Zaandam).

Graag even aanmelden via het secretariaat.