Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Kinderwoorddienst Sint Bonifatiuskerk

Kinderen lachen kinderwoorddienst
December 11, 2022
St. Bonifatiuskerk
9.30 uur

De kinderwoorddienst is er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. De bijeenkomsten worden om de veertien dagen (met uitzondering van de schoolvakanties) op zondag tijdens de Eucharistieviering gehouden in de pastorie van de Sint Bonifatiuskerk. De viering begint om 9.30 uur.
Komt u ook samen met uw kind(eren) naar de kerk?
Eerstvolgende data:
Zondag 27 november (1e zondag van de Advent)
Zondag 11 december (3e zondag van de Advent)
Zondag 25 december (1e Kerstdag)
Tot ziens bij de KWD!