Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Overzicht weekdagen periode ma. 23 maart tot 31 mei 2020

Rozenkrans-kardinaal-de-Jong
March 27, 2020
Zaanse parochies

Momenteel geen publieke eredienst door de week en op zondag

Ook in week 13, de eerste lenteweek, zijn de maatregelen vanuit de kerkelijke en burgerlijke overheid weer aangescherpt om besmettingsgevaar met SARS-CoV2 – zoals het virus officieel heet – tot een minimum te beperken. Daarom zijn er sinds dinsdag 24 maart geen diensten meer.

Hieronder vindt u de links naar de laatste verklaringen die het resultaat zijn van overleg tussen Kerk en Staat:

 

https://www.rkkerk.nl/update-maatregelen-inzake-coronavirus-bisschoppen-we-nemen-onze-verantwoordelijkheid-serieus/

 

http://www.cioweb.nl/communique-religieuze-organisaties-beperk-erediensten-tot-een-uiterst-minimum/

 

De Mis meebidden / meevieren

Het is een moeilijke tijd voor iedereen. Maar bijzonder voor katholieken. De aanwezigheid van het coronavirus heeft het voor gelovigen op de hele wereld namelijk onmogelijk gemaakt om in deze crisisperiode de Eucharistie mee te vieren. Toch is het Misoffer niet stopgezet. De priesters kunnen ook alleen celebreren. Zij vieren nog altijd dagelijks de Mis voor alle mensen. Dat is immers de belangrijkste taak waarvoor zij geroepen en gewijd zijn. Elke Mis is een handeling van de hele Kerk. En in de Mis is het Christus Zelf die Zich geeft voor alle mensen en op het altaar Zijn offer brengt met Zijn Lichaam en Bloed zoals eens op de Calvarieberg bijna tweeduizend jaar geleden. In gedachten of via livestreams of middels het terugzien van een misfilm op YouTube kan iedereen daarmee verbonden zijn. Ook in de Assendelftse St. Odulphuskerk wordt de zondagse Eucharistieviering voor mensen die deze willen volgen. Men kan zich door het doen van een Geestelijke Communie met het Lichaam van Christus verenigen. Enkele heel nuttige tips voor een goed meevieren en voor de thuisquarantaine zijn hier te vinden:

 

over de Geestelijke Communie: https://opusdei.org/nl-nl/article/de-verlangens-in-gods-hart/

 

over de Geestelijke Communie: https://www.kn.nl/verdieping/geestelijke-communie-christus-ontmoeten-in-ongewone-tijden/

 

over het thuis meevieren via een verbinding: https://opusdei.org/nl-nl/article/volg-je-de-mis-online-6-tips/

 

over het doorbrengen van deze tijd:https://opusdei.org/nl-nl/article/groeien-van-binnen/

 

diverse liturgische vieringen, een bezinning of herderlijk woord van priesters F. Bunschoten, A. Goedhart en N. Kerssens: https://www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg

 

de Eucharistieviering: 

https://lodewijkparochie.nl/

 

https://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/videos?disable_polymer=1

 

https://kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/livestream-stvituskerk

St. Odulphuskerk Weekdagmissen

Vanaf 24 maart 2020 zijn door-de-weeks de dagelijkse Eucharistievieringen in onze kerk niet meer toegankelijk tot zeker 1 juni. De priesters dragen in deze crisistijd het Misoffer privé op. Zij doen dat uit naam van allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en elk ander kwaad, door Christus en op voorspraak van Maria.

Ook het dagelijks H. Uur dat de Odulphusparochie organiseerde, en andere gebedsoefeningen, vinden niet plaats.

Dit alles om het risico op verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk in te dammen.

Zondag

De kerk is van 10.00 – 11.00 toegankelijk voor persoonlijk gebed. We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

De dagkapel blijft wel dagelijks geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Ook op zondag. Men heeft vanuit de dagkapel zicht op het tabernakel en het altaar. Er kan een kaarsje opgestoken worden bij het beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

We wensen onze parochianen sterkte toe in deze onwerkelijke weken.

H. Engelbewaarders, bescherm ons allen.

H.Maria Magdalenakerk: Weekdagmis

Vanaf 24 maart 2020 is de door-de-weekse Eucharistieviering op donderdag in onze kerk tot zeker 1 juni afgelast. De kapelaan en pastoors dragen in deze crisistijd hun H. Misoffer privé op. Ze doen dat namens allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en elk ander kwaad naar lichaam en ziel, door Christus en op Maria’s voorspraak.

Ook andere gebedsoefeningen vinden niet plaats.

Zondag

De kerk is op zondag 10.00 uur open en toegankelijk. We bidden dan de Rozenkrans. En u kunt even voor uzelf bidden op een kaarsje opsteken.

Houd wel anderhalve meter afstand en kom niet buiten als u zich niet goed voelt.

We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

We wensen onze parochianen sterkte toe temidden van deze onvoorziene gebeurtenis in de wereldgeschiedenis.

H.Engelbewaarders, bescherm ons allen.

St. Bonifatiuskerk: Weekdagmis

Vanaf 24 maart 2020 vindt de woensdagse Eucharistieviering in de pastorie tot zeker 1 juni geen doorgang meer. De pastoors en de kapelaan dragen in deze crisistijd de Eucharistie privé op. Zij doen dat uit naam van allen. Met als belangrijke intentie het overwinnen van het coronavirus en ieder ander kwaad, door Christus en onder bescherming van Maria.

De maatregel nemen we uiteraard om het risico op verspreiding van COVID-19 zo veel mogelijk in te dammen.

Zondag

De kerk is op zondag 10.00 uur open en toegankelijk. U kunt dan even bidden of een kaarsje opsteken.

Houd wel anderhalve meter afstand en kom niet buiten als u zich niet in orde voelt.

We raden mensen echt aan zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te bidden. Ook adviseren we met klem om goed kennis te nemen van alle overheidsmaatregelen en uiterste voorzichtigheid in acht te nemen met het oog op uzelf en anderen voor wat betreft het besmettingsgevaar met COVID-19.

We wensen onze parochianen sterkte toe in alles.

H. Engelbewaarders, bescherm ons allen.

Bid met Paus Franciscus

Paus Franciscus zal op vrijdag 27 maart om 18.00 uur ons op een leeg St. Pietersplein in een bijzonder moment van gebed voorgaan. Hij zal dan ook de zegen Urbi et Orbi (‘over de stad en over de wereld’) geven. Die zegening wordt normaliter alleen direct na de pauskeuze en op Kerstdag en Paasdag verricht. Maar nu wil de paus in verband met de wereldwijde noodsituatie in verband met COVID-19 de bijzondere zegen en bescherming van God afsmeken over alle mensen. Verenigen wij ons met de H. Vader!

https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/buitengewoon-urbi-et-orbi-live-op-npo-2

Woord van uw priester op youtube

Vanuit onze drie kerken binnen Parochieverband Zaanstreek op dit youtubekanaal af en toe een geestelijk woord, toespraak, bemoediging, waarschuwing of een opgenomen Mis of liturgisch fragment:

https://m.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg

pastoor F. Bunschoten

pastoor A. Goedhart

kapelaan N. Kerssens

Gebed voor een geestelijke communie

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen; daarom bid ik U; kom tenminste geestelijkerwijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof U reeds gekomen bent en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U gescheiden worden.

Mis paus:

Een dagelijkse ochtendmis vanuit de kapel van de heilige vader rechtstreeks of naderhand te volgen:

www.romereports.com