Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Eucharistie vieren in de H. Maria Magdalenakerk update

H. Communie

Naar de Mis gaan in de H. Maria Magdalenakerk update 22 juli

De H. Maria Magdalenakerk aan ‘t Kalf biedt op alle zondagen een H. Mis aan om 10.00 uur.

Nog steeds is voor het bezoeken van een de Mis in het weekend vooraf aanmelden gewenst. Dat kan zeven dagen per week via de handige aanmeldpagina van onze parochie:

https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/mariamagdalenatkalf/

of door uzelf of uw gezin na afloop van de Mis al voor de volgende Mis in te tekenen op  lijsten in die in de kerk voorhanden zijn.

Er is in de kerk een goede plaatsenindeling op anderhalve meter vastgesteld, en er zijn vrijwilligers die u waar nodig wegwijs maken.

Het aantal personen voor wie een zitplaats beschikbaar is ligt in onze kerk rond de 40.
Vandaar dat we het aanmelden zeer op prijs stellen, zodat we het bezoekersaantal goed kunnen blijven monitoren.

Uitreiken H. Communie
Momenteel wordt op voorschrift van het Episcopaat de Communie aan de gelovigen uitgereikt met behulp van een ‘tenacula’, een traditioneel eucharistisch pincet. Daarmee wordt de Communie in uw hand gelegd, of op een schone kleine witte doek welke gewijd is en verkrijgbaar bij uw priester (het ‘mini-corporale’). De H. Hostie op de witte doek brengt u dan zelf naar uw mond. Vervolgens vouwt u de doek weer in elkaar kijkt thuis goed of daarop geen partikels van de H. Hostie zijn achtergebleven. Is dit het geval dan nuttigt u deze. U wast strijkt vervolgens het mini-corporale voor volgend gebruik. Het spreekt vanzelf dat ter Communie gaan te allen tijde veel liefde, respect en in staat van genade gebeurt.

Ook met de andere, welbekende, hygiëne-maatregelen ter voorkoming van coronabesmettingen wordt zo goed als dat kan rekening gehouden. Zodoende kan waardig en veilig bijeengekomen worden.

Bij klachten die op het coronavirus kunnen duiden wordt u uiteraard vriendelijk verzocht thuis te blijven.

We zien u graag in de kerk, de plek bij uitstek waar we ons geloof in en verbondenheid met Christus kunnen beleven. Van harte welkom!

kapelaan N. Kerssens

Op donderdagavond is er een gelezen Mis om 19.00 uur.