Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Eerste Heilige Communie

Heilige Eucharistie boven kelk

De Heilige Eucharistie is het grootste, mooiste en heiligste Sacrament dat God aan ons gegeven heeft. Want in de Eucharistie doet God niet alleen iets in ons of voor ons, maar geeft Hij Zichzelf. Jezus komt Zelf in zijn Lichaam en Bloed aanwezig. Dit is een groot mysterie waar we uit gevoed mogen worden. Niet voor niets noemt de Kerk het heel vaak “bron en hoogtepunt van het christelijk leven.” We leven vanuit de Eucharistie als primaire bron en leven daar naartoe, alles leidt ook weer naar dat hoogtepunt. 

De eerste keer dat iemand daaraan gaat deelnemen is meestal na een uitgebreide voorbereiding, om goed voorbereid te zijn om aan dit grootse en mooie Sacrament deel te nemen. Meestal gebeurt die eerste keer als een kind ongeveer 7 of 8 jaar oud is en in groep 4 zit. Dit is de leeftijd dat kinderen het onderscheid kunnen maken dat de Heilige Hostie niet meer gewoon brood is, maar het Lichaam van Jezus. 

Deze “Eerste Heilige Communie”, de eerste keer dat de kinderen Jezus in de Eucharistie ontvangen, vindt meestal plaats op een zondag in april of mei, soms begin juni. Daar gaat een periode van een aantal maanden aan vooraf dat de kinderen op regelmatige bijeenkomsten worden voorbereid. Wanneer die starten en hoe vaak ze zijn is iets verschillend per parochie. 

Als u uw kind zijn of haar Eerste Heilige Communie wil gaan laten doen, neem dan graag contact op met het secretariaat van uw parochie. (onder de contact knop rechtsboven) 

In de H. Odulphus parochie en de H. Maria Magdalena parochie gebruiken we in de voorbereiding vooral het project “Gods Grootste Geschenk”, een relatief nieuw project ontwikkeld door Samuel Advies en gebruikt in veel parochies door het hele land. Klik hier voor meer informatie over het project. Voor meer informatie over de voorbereiding en het project met de naam “Ik kom bij jou” in de St. Bonifatius parochie klikt u hier

Voor alle informatie over de voorbereiding in de H. Odulphus parochie in 2017-2018, klik HIER.

 

Meer lezen over de Eucharistie? Hier is veel meer te vinden. 

En hier nog een filmpje waarin Paus Franciscus over de H. Eucharistie spreekt: