Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

deze vrijdag: Hoogfeest Maria Boodschap in Odulphuskerk met de Bisschop

Zijne Excellentie mgr. J. Hendriks

kom en verricht samen met Mgr. Hendriks de toewijding van Rusland en Oekraïne aan Maria

In het Dekenaat Zaanstreek-IJmond is er op 25 maart, het Hoogfeest van Maria Boodschap, gelegenheid aan de onderstaande liturgische plechtigheden deel te nemen:

19.00 uur: Pontificale H. Mis in dekenale St. Odulphuskerk,
gevolgd door akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria, van Rusland, Oekraïne en de mensheid, op verzoek van en in vereniging met Paus Franciscus en alle Bisschoppen van de wereld.
Celebrant: mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam
Adres: Dorpsstraat 570 Assendelft

Bonifatiuskerk te Zaandam: Om 18.30 uur bidden we voor de toewijding (dit is ongeveer gelijk met de Paus) Aansluitend wordt de rozenkrans gebeden. Om 19.00 uur: H. Mis in St. Bonifatiuskerk,
Celebrant: N.C.J. Kerssens, pr.
Adres: Oostzijde 12 Zaandam

19.00 uur: H. Mis in de Apostelkerk,
gevolgd door akte van toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria, van Rusland, Oekraïne en de mensheid, op verzoek van en in vereniging met Paus Franciscus en alle Bisschoppen van de wereld.
Celebrant: H.J. Niesten, pr.
Adres: Van Riemsdijklaan 120 Beverwijk

15.00 uur: Kruisweg in O.L. Vrouw Geboortekerk
Adres: Langebuurt 37 Uitgeest

Links hierover:

Arsacal – Mgr. Hendriks

Paus wijdt Rusland en Oekraïne toe aan Onbevlekt Hart van Maria, bisdommen bidden mee – Rooms-Katholieke Kerk Nederland (rkkerk.nl)

EWTN Lage Landen | Katholieke Media | Low Countries

Bisdommen delen in toewijding Oekraïne en Rusland aan Maria | KRO-NCRV

Paus vraagt bisschoppen wereldwijd om zich aan te sluiten bij vredesgebed – Katholiek Nieuwsblad

Op ‘Maria Boodschap’, vallend negen maanden voor Kerstmis, vieren we de aankondiging door de aartsengel Gabriël van de geboorte van Christus uit Maria, en daarmee het bericht dat Maria de moeder van Gods Zoon zou worden.
Dit jaar wijden wij op dit feest, in vereniging met de H. Vader, alle katholieke bisschoppen, priesters en alle gelovigen van de Kerk, het oorlogsgebied toe aan het Onbevlekt Hart van Maria.
De Paus vraagt iedereen, zich hierbij aan te sluiten. In tijd van conflict en steeds groter wordende bedreiging, vertrouwen wij dat de tussenkomst van de H. Maagd bepalend zal zijn ten goede.
Het is daarbij wel nodig dat wij tevens allen ons leven in orde brengen met God.

De nu geplande toewijding is historisch. Niet eerder werd zo uitdrukkelijk gehoor gegeven aan wat Maria verlangde. Toen zij bij de Portugese gehuchtje Fatima -thans een van haar grootste heiligdommen- verscheen, was het 1917. De Eerste Wereldoorlog woedde nog in diverse landen. De twintigste eeuw werd er helaas een die God opzij wilde schuiven en die nog zoveel meer mensenlevens zou kosten.

Maria had echter bij Lucia, Francisco en Jacinta erop aangedrongen ‘Vraag de H. Vader dat hij Rusland aan mijn Onbevlekt Hart toewijdt’. Alle christenen, priesters en hun parochies, en bovenal de Bisschoppen moesten die toewijding mee voltrekken. De drie jonge kinderen gaven dit weliswaar door, maar waar dit over ging daarvan hadden zij geen idee.
Sommige Pausen deden een poging. Andere deden er niets mee. In 1984 legde Paus Johannes Paulus II een akt van toewijding af die voldeed aan Maria’s wens. In viel 1989 de Berlijnse Muur. Totalitaire regimes, goddeloos en op de leest van Lenin en Marx geschoeid, gingen omver, volken herkregen hun vrijheid.

Laten we ook nu om een hemelse interventie bidden nu menselijkerwijs vrede ver te zoeken lijkt. O Maria, Koningin van de vrede, bekeer de harten, verkrijg ons dat deze strijd ophoudt en bid dat de Heilige Geest het verstand van alle verantwoordelijken mag verlichten.