Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

De Pinksternoveen

nederdaling van de Heilige Geest

De Pinksternoveen

Gedurende de negen dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren valt de Pinksternoveen.  Van alle novenen die we kunnen beoefenen is dit de oudste en meest oorspronkelijke noveen.

Een noveen is een negendaagse waarin dagelijks een gebed wordt gedaan voor een bepaalde intentie. Dit gebed kan gericht zijn tot een heilige, een (aarts)engel of tot God zelf.

De Pinksternoveen is gericht tot God de Heilige Geest. Ze is ontstaan in het cenakel toen de apostelen in opdracht van Jezus in Jeruzalem bleven om de komst van de beloofde Helper af te wachten. We nemen aan dat ze daarbij Maria in hun midden hadden.  Het dagelijks gebed tot de H. Geest in de Pinksternoveen vindt u onderstaand.

Latijn

Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et tui amoris eis ignem accende.

V/. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

R/. Et renovabis faciem terrae.

Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta sapere, et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Nederlands

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van Uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.

V/. Zend Uw Geest uit, en alles zal herschapen herschapen.

A/. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden. God, door de Heilige Geest hebt Gij Uw licht geschonken aan hen die geloven; maak ons ontvankelijk voor dezelfde Geest om al wat goed is te kennen, en ons altijd over Zijn bijstand te verheugen. Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed tot de Heilige Geest om Zijn zeven gaven

Geest van wijsheid en verstand, kom in mijn hart.

Geest van inzicht en sterkte, kom in mijn hart.

Geest van kennis en ontzag, kom in mijn hart.

Geest van liefde voor Gods Naam, kom in mijn hart.

In 1897 schreef paus Leo XIII een mooie encycliek over de Heilige Geest, getiteld ‘Divinum illud munus’. Lees deze hier: Divinum illud munus (May 9, 1897) | LEO XIII (vatican.va).

In 1986 schreef paus Johannes Paulus II een mooie encycliek over de Heilige Geest, getiteld ‘Dominum et vivificantem’. Lees deze hier: Dominum et vivificantem (18 May 1986) | John Paul II