Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Dank, Monseigneur, voor al die jaren

mgr punt trekt de kerk binnen bij feestelijke plechtigheid

Lange tijd mocht mgr. dr. Jos Punt bisschop temidden van zijn mensen hier in het bisdom zijn. Zijn wieg stond in Alkmaar in 1946. Na een studie economie besloot hij voor het priesterschap te gaan. Dat werd werkelijkheid in 1979 te Roermond. Punt was achtereenvolgens kapelaan, pastoor, docent, deken en vicaris-generaal in het Limburgse diocees.

Maar hij werd naar het ‘noorden’ gehaald. Paus Johannes Paulus II benoemde hem destijds als steunpilaar en hulpbisschop aan de zijde van de vriendelijke en dappere oud-missionaris uit Ethiopië, mgr. H.J.A. Bomers die in zijn ambtsperiode – dat was nog de tijd van polarisatie tussen ‘modernistisch’ en katholiek – veel obstructie en ongehoorzaamheid ontmoette. Op 1 juli 1995 wijdde mgr. Bomers zelf zijn hulpbisschop in de St. Bavo. Tegelijkertijd waren daarmee de Nederlandse strijdkrachten voorzien van hun nieuwe legerbisschop.

Gezamenlijk konden de beide bisschoppen van Haarlem het bisdom weer haar juiste koers doen hervinden. Helaas heeft bisschop Henny Bomers alleen maar het eerste begin daarvan meegemaakt; hij overleed plotseling in 1998. Bijzonder is dat bisschop Punt tijdens zijn episcopaat na een tijd van weinig roepingen vrij onverwacht een veelheid aan priesterwijdingen heeft mogen toedienen. Maar er kwamen ook ingewikkelde reorganisaties op zijn pad waarin hij wijs en verantwoordelijk wist leiding te geven. Afstoten van gebouwen zal in de nabije toekomst nodig blijven. Maar de Kerk zal eens een wederopbloei gaan beleven.

Monseigneur, bij iedereen is Uw sterke vertrouwen in de Moeder van Onze Heer bekend. Dank voor de mooie jaren dat U onze bisschop was. De R.K. parochies in de Zaanstreek bidden op voorspraak van Maria dat er U nog veel gezonde en gelukkige jaren worden gegeven onder Gods zegen.