Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Bisschoppen zetten avondviering tijdelijk stop

adventkrans

Om te beginnen wens ik u, lezer, een gezegende Adventtijd toe.

Onze Bisschoppen vragen in een verklaring van 1 december aan hun priesters en de hun toevertrouwde gelovigen voor een periode van nog onbekende duur na 17.00 uur geen publieke eredienst aan te bieden in onze katholieke kerkgebouwen noch parochieactiviteiten fysiek te laten plaatsvinden.

Dit in verband het kabinetsbesluit van 26 november j.l. tot een tijdelijke avondlockdown in Nederland.

Wat wel mogelijk blijft zijn individuele gesprekken, ook na 17.00 uur.  

Elders op deze parochiewebsite vindt u een aangepast overzicht van de mistijden ten behoeve van wie toch frequent de H. Mis wil blijven bijwonen.  

Voor wat betreft het vieren van het Kerstfeest, daarover heeft intern overleg plaats en na besluitname volgt de betreffende informatie zo snel mogelijk.

Wat wij allen ook hiervan mogen vinden, de gehoorzaamheid aan de Bisschoppen bindt ons ertoe ons er aan te houden.

Des te meer blijven wij Onze Lieve Heer op voorspraak van Moeder Maria, Sint Jozef en de Aartsengel Michaël om een spoedige wending ten goede in de coronacrisis bidden. En wij beseffen dat er enkel zicht op uitkomst zal zijn niet door God aan de kant te schuiven, maar integendeel Hem centraal te stellen. Vanuit die overtuiging bidden wij dan ook om wijsheid voor de kerkelijke èn wereldlijke leiders en ‘deskundigen’. En om sterkte voor de zieken en verzorgenden. Kyrie eleison.

deken F.J. Bunschoten

Zaanstreek, 1 december 2021

Het bisschoppelijk woord leest u hier: Bisdom Haarlem-Amsterdam – Nieuws