Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Biecht

Paus Franciscus hoort de biecht

Boete en verzoening. Het sacrament van boete en verzoening, de biecht, is er om na ernstige of terugkerende zonde vergeving te ontvangen en verzoening met Christus en de Kerk.

We horen eerst onszelf onze zonde belijden en daarna horen we uit de mond van de priester het woord van Jezus: ‘Ik ontsla u van uw zonden’. En wat Jezus zegt, dat doet Hij ook.

Zonde is -zou je kunnen zeggen- alles wat ‘zonde is’. Alles wat jammer is: waarmee je afbreuk doet aan God, jezelf en een ander. Dit kostbare sacrament werkt genezend en verzoenend. De priester helpt op weg in de uitvoering ervan. Vroeger werd biechten als iets verplichts gezien, maar de biecht wordt (her)ontdekt als ontmoeting met Jezus die ons vrede geeft.

 

Gelegenheid om te biechten en het sacrament van boete en Verzoening te ontvangen:

 • H. Odulphus en H. Maria Magdalena parochies: een half uur vóór elke H. Mis.
 • St. Bonifatius parochie: neem gerust contact op met pastoor Goedhart.
 • Na een H. Mis op verzoek ook mogelijk. 
 • Of neemt u gerust contact op met één van de priesters

Jezus wil letterlijk van de wieg tot het graf dichtbij ons zijn met de aanrakingen van liefde. De Eucharistie en de Biecht zijn daarbij de regelmatig terugkerende ontmoetingen met Hem: God-met-ons, God-voor-ons, God-in-ons.

 

Praktijk

Hoe gaat biechten dan?

 • Door op een priester af te stappen en die helpt wel verder.
 • Dit hoeft niet per se de parochiepriester te zijn. Men kan op elke priester af stappen.
 • Biechten hoeft niet per se in een biechthokje en kan ook door een gesprek voorafgegaan worden. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, door de Absolutiewoorden van de priester heen.

 

Het verloop van een Biecht

 • Kruisteken en begroeting door de priester
 • Eenvoudige belijdenis van de zonden aan de Heer
 • Woordje van de de Priester
 • Absolutie, woord van vergeving door de Heer bij monde van de priester: God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede. En Ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
 • Nadien bidden van een gebed als penitentie

 

Catecheses van Paus Franciscus 
(19-02-2014) “Telkens wanneer we te biechten gaan, omhelst God ons

Waarvan ook een filmpje:

Jezus Goddelijke Barmhartigheid