Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Bisdom Bedevaart Assisi - mei 2018

Logo Bisdombedevaart Assisi mei 2018Tijdens de Chrismamis op woensdag 12 april 2017 heeft Mgr. Punt de gelovigen uit het bisdom Haarlem-Amsterdam opgeroepen, om samen met hem en zijn hulpbisschop Mgr. Hendriks, mee op bedevaart te gaan naar Assisi. De bedevaart zal in de meivakantie van 2018 plaatsvinden.

Een vervolg op de grote bisdombedevaart van 2015 naar Rome

Na de succesvolle bisdombedevaart naar Rome in 2015, was er in het bisdom een breed gedragen gevoel onder gelovigen, pastores en bij de staf van het bisdom, dat het goed zou zijn om in de toekomst een nieuwe bedevaart te organiseren. Eind 2016 sloot het bisdom daarom aan bij de bedevaart naar Rome, om bij de Nederlandse dag met paus Franciscus te zijn. Onlangs is er ook een bescheiden bisdombedevaart aangekondigd naar Fatima in september 2017.

Nu de grote bisdombedevaart van 2015 alweer bijna twee jaar achter ons ligt, heeft de bisschop het initiatief genomen tot een nieuwe, grote bisdombedevaart in 2018 naar Assisi.

Een geloofsimpuls in het bisdom en een kans om anderen beter te leren kennen

Vorige bisdombedevaarten hebben laten zien dat zij kunnen bijdragen aan een belangrijke geloofsimpuls voor uzelf en uw parochie. Door gezamenlijk inspiratie op te doen in een andere omgeving, ontstaan er vaak spontaan andere gesprekken dan thuis. Uiteraard hopen de bisschoppen dat de bedevaart de saamhorigheid in het bisdom extra zal versterken. Bovendien –zo is gebleken-, blijkt de bisdombedevaart een geschikt middel om mensen uit te nodigen die minder kerkbetrokken zijn.

Speciale aandacht voor tieners, jongeren en gezinnen

Met name worden tieners, jongeren en gezinnen door de bisschoppen uitgenodigd om mee op bedevaart te gaan. Om die reden zal er voor deze leeftijdsgroep een aangepast reistarief worden aangeboden. Hierover volgt een later bericht. Voor de tieners en jongeren is er een eigen programma en sluiten zij op onderdelen aan bij de grotere programmaonderdelen van de bedevaart. Ook wordt er geprobeerd om in het programma rekening te houden met ouders met kinderen. Dit neemt niet weg, dat een programma in Assisi (en omgeving) veel lopen betekent, het is dus wel belangrijk voor deze bedevaart, dat mensen goed ter been zijn.

Assisi

Assisi staat voornamelijk bekend om de grote heilige(n) die het kleine, Italiaanse plaatsje heeft voortgebracht. In de eerste plaats is dat de Heilige Franciscus, de grote inspirator en patroonheilige van onze huidige paus. Maar Assisi is zeker ook bekend om de Heilige Clara en de mooie omgeving. Naast de stad Assisi zullen dan ook andere plaatsen in de omgeving bezocht worden die zeer de moeite waard zijn.

Informatie

Verdere informatie over de bisdombedevaart volgt. Kijkt u daarvoor op deze website, of ‘like’ de facebookpagina:

Mgr. Hendriks: “Waarom moet u mee naar Assisi?”