Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Allerzielen op vrijdag 2 november a.s.

imagesCAN48HER

Op 2 november, Allerzielendag, bidden katholieke gelovigen met de Kerk over de hele wereld voor alle doden. Ook in onze Zaanse kerken zullen wij dat weer doen op vrijdag 2 november a.s.

In de H. Odulphuskerk en de H. Maria Magdalena om 10.00 uur ’s morgens Requiemmis en ’s avonds om 19.30 uur een gezongen woord en gebedsdienst waar alle overledenen van het afgelopen jaar worden genoemd.

In de St. Bonifatiuskerk om 19.00 uur een gezongen Requiemmis.