Welkom bij onze parochies in de Zaanstreek,
gemeenschappen die Jezus Christus willen volgen
en leven vanuit de Sacramenten van Zijn Liefde

Allerzielen in de H. Odulphuskerk, Assendelft

kaarslicht in handen

Maandag 2 november is het Allerzielen. Vanwege de coronaviruspandemie is er dit jaar geen Requiemmis, geen gebedsliturgie of enige andere plechtigheid op deze dag. Wel zijn de deuren van onze kerk in de ochtend van 10.00 tot 12.00 uur voor u geopend. De gehele dag en avond is het Odulphuskerkhof uiteraard ook toegankelijk. Men hoeft zich hiervoor niet van te voren aan te melden.

Ook zullen een Allerheiligenviering (1 november) en Allerzielenviering (2 november) te zien zijn op het youtubekanaal: www.youtube.com/channel/UCvd_BPI2poDANw6ggDpIoKg/videos

Voor de gewone weekendmissen (zaterdag èn zondag) moet men zich voorlopig nog vantevoren aanmelden aangezien slechts maximaal 30 aanwezigen mogen samenkomen in een kerkelijke viering. De link voor het aanmelden is: https://meevieren.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/hodulphusparochieassendelft/

We rekenen bij dit alles op begrip van onze parochianen en wensen iedereen die een dierbare mist veel sterkte toe.

Verbonden,

deken F. Bunschoten en medewerkers